Oddźwięki, 2022
Iberia, 2021
Widzenie powtórne, 2020
Šestsil, 2017
Krzywy Kwadrat 2015
Trochę dziwny, 2014
DADAskalia, 2014
Kronika wypadków galeryjnych, 2009–2010
Szkicownik znaleziony w Granadzie, 2009–2010